ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการการดำเนินงาน


 
กิจกรรม
วันที่
วันที่ลงทะเบียน Abstract
บัดนนี้ - 30 เมษายน 2564
วันที่ลงทะเบียน Full Paper Submission
1 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายของการขำระเงิน
25 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลพิจารณา
ภายใน 31 พฤษภาคม 2564
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ภายใน 4 มิถุนายน 2564
ตอบรับนำเสนอ (Acceptance Letter)
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
วันที่จัดงานประขุมวิชาการ
17 - 18 มิถุนายน 2564
เผยแพร่ Proceeding ออนไลน์
1 กรกฏาคม 2564