ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

เกี่ยวกับเรา

             ด้วยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงการเข้ามาของ ความรู้ วิทยาการ จากงานวิจัย  และส่งเสริมให้ นักวิจัย ภายในของมหาวิทยาลัย ได้ คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ในการดำรางชีวิตของ ชุมชน และสังคม ตลอดจนได้สนับสนุนให้ เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย สู่ สาธารณะชน และได้เปิดเวทีให้ แลกเปลี่ยนองค์ความจากทั่วทุกมุมโลก

             และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้จากงานวิจัย ให้เป็นไปในรูปแบบวิชาการมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงจัดการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อรองรับองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ของนักวิจัยให้ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และเป็นประตูสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการต่อยอด ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึง จัดทำเว็ปไซต์เพื่อเป็นการรวบรวม เวทีการนำเสนอ ของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่ออำนวยความดวกแกนักวิจัยที่จะได้มี เวทีในการเพยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างเพร่หลาย