ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

edu2020 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563

 

Proceeding 2020 การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 นักวิจัยสามารถ download ไฟล์บทความตามลิงค์ ส่วนเกียรติบัตร ใบเสร็จรับเงิน และ CD จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียน

Download File

เกียรติบัตรนำเสนองาน

หมายเหตุ:
1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุมวิชาการ
2. มีการคัดเลือกบทความวิจัย ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา
3. คุณมณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-1601061-2 ต่อ 133 หรือ 082-553-9535 E-mail : maneenet.ru@ssru.ac.th, ID-Line : maneenet.o
4. คุณพีรพล เชื่อมแก้ว (Admin) เจ้าหน้าที่ IT โทรศัพท์ 02-1601061-2 ต่อ 200 หรือ 063-038-5996 E-mail : edu@ssru.ac.th ID-Line : armlucker
5. วิธีการนำเสนอและการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings  ดูได้ที่