ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการการดำเนินงาน


 

กิจกรรม
วันที่
วันที่ลงทะเบียน Abstract
บัดนี้  – 30 กันยายน 2564
วันที่ลงทะเบียน Full Paper Submission
1 ตุลาคม –10 พฤศจิกายน 2564
วันสุดท้ายของการขำระเงิน
10 พฤศจิกายน 2564
แจ้งผลพิจารณา
ภายใน 20 พฤศจิกายน 2564
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ภายใน 8 ธันวาคม 2564
ตอบรับนำเสนอ (Acceptance Letter)
ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564
วันที่จัดงานประขุมวิชาการ
16-17 ธันวาคม 2564
เผยแพร่ Proceeding ออนไลน์
15 มกราคม 2565