ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

VDO ย้อนหลัง


รายการ

Link VDO

1. พิธีเปิด

https://drive.google.com/file/d/1IdD4arKqvXGvViBzM6E3GeU7cMLYmqHy/view?usp=sharing

2. ห้อง 2-1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1K7l7TXlK0a7NJPTxymKg_1CvWx_ViUGq/view?usp=sharing

3. ห้องที่ 2-2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1XwHA6rt2mtenbvV7IaOTet3ukW_BsR2f/view?usp=sharing

4. ห้องที่ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1YNa43UE-Va0KxuiASjvLnYQldBIZYatv/view?usp=sharing

5. ห้องที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://drive.google.com/file/d/1ZirRWrNXIHq_kaqFUmtEBejqAPGw7VqG/view?usp=sharing