ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ค่าลงทะเบียน


อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน/บทความ หากบทความมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ใช้ชื่อแรกเป็นชื่อลงทะเบียนโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อบัญชี The National and International Conference on Education for Learning Development เลขที่บัญชี 074-756747-7

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ

ชำระภายใน

7 พ.ค.2564

ชำระ

8 - 14 พ.ค.2564

  ครู อาจารย์ และนักวิจัย 

2,500 บาท

3,000 บาท

  นักศึกษา (ป.โท ป.เอก)  

2,500 บาท

3,000 บาท

  ประเภทผู้ฟัง

500 บาท

 

หมายเหตุ:

1.ไม่คืนเงินลงทะเบียนทุกกรณี

2.ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จากต้นสังกัด

3.นักวิจัยจะได้รับ CD-Proceeding และเกียรติบัตร (ส่งทางไปรษณีย์)