ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

ค่าลงทะเบียน


 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ

ชำระภายใน

5 พ.ค.2565

ชำระ

6 - 14 พ.ค.2565

ภาคบรรยาย(Oral)

 

 

    - ครู อาจารย์ และนักวิจัย 

2,500 บาท

3,000 บาท

    - นักศึกษา (ป.โท ป.เอก)  

2,000 บาท

2,500 บาท

    - ประเภทผู้เข้าร่วมฟัง (ได้รับใบ certificate)

500 บาท

500 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน/บทความ หากบทความมีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ใช้ชื่อแรกเป็นชื่อลงทะเบียนโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อบัญชี: The National and International Conference on Education for Learning Development

เลขที่บัญชี: 074-756747-7