ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

--กำหนดการและอัตราค่าลงทะเบียน-- 

กิจกรรม วันที่
เปิดรับ บทความผลงานสร้างสรรค์ ผ่านระบบ online บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการพิจารณา 21 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้วิจัยส่ง บทความผลงานสร้างสรรค์ ฉบับแก้ไข 24 กุมภาพันธ์ 2563
นำเสนอผลงาน 3 – 6 มีนาคม 2563
จัดทำ Proceeding online ฉบับสมบูรณ์ ประมาณเดือนเมษายน 2563