ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

วันสำคัญ


กำหนดการสำคัญ

 

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับบทความ Full Paper ผ่านระบบ Online

๑๒ มี.ค.- ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒

แจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้น จากกองบรรณาธิการ

ภายใน ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒

วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ภายใน ๖ พ.ค. ๒๕๖๒

แจ้งผลการพิจารณา จากกรรมการกลั่นกรอง

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒

นักวิจัยส่ง Full Paper  (ฉบับแก้ไข)

ภายใน ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒

ตอบรับการนำเสนอ (Acceptance Letter)

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๒

นำเสนอผลงาน

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒

จัดทำ Proceeding online (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมออนไลน์บนเว็บไซด์

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒