ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

คำแนะนำสำหรับการนำเสนอ INSTRUCTIONS for PRESENTATIONS


คำแนะนำสำหรับการนำเสนอปากเปล่า

งานนำเสนอด้วยปากเปล่าที่นำเสนอมีความยาว 15 นาที รวมถึงคำถามและการอภิปราย นาที เอกสารจะต้องนำเสนอโดยหนึ่งในผู้แต่งหรือผู้เขียนร่วม การนำเสนอผลงานจะนำเสนอโดยใช้การนำเสนอ Slide Powerpoint ของเครื่องคอมพิวเตอ์ของหน่วยงานแบ่งห้องนำเสนอ กรุณามาที่ห้องประชุมพร้อมไฟล์การนำเสนอของคุณ จะมีเจาหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการเริ่มการนำเสนอแต่ละครั้ง