ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

 Keynote Speaker

 

 

บรรณาธิการอำนวยการ (Executive Board)

ชื่อ (Name)

หน่วยงาน (Organization)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

 

บรรณาธิการจัดพิมพ์และเผยแพร่ (Publishing Editor)

ดร.วัฒนา พันธุ์พืช

Dr. Wattana Panphut

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

Asst. Prof. Dr. Tatsanawalai Utarasakul

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี

Asst. Prof. Dr. Pijittra Jomsri

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า

Dr. Nich Wongsongja

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.มนัสวี เดชกล้า

Dr. Manussawee Dechkla

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ

Dr. Thanida Chuacharoen

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์

Dr. Sansanee Sansiribhan

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

Dr. Chookait Pudprommarat

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

Dr. Ploysai Ohama

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ดร.สุริยัน สมพงษ์

Dr. Suriyan Sompong

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

Dr. Mohammad Bagher Javadi 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

Dr. Ha Thanh Dong

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ (International Advisors)

Prof. Dr. Yuji Yoshino

Okayama University, Japan

Prof. Dr. Ilshat Gafurov

Kazan Federal University, Russia

Prof. Dr. Jan Kříž

University of Hradec Králové, Czech Republic

Dr. Vinh Truong Hoang

Ho Chi Minh City Open University, Vietnam

 

กองบรรณาธิการระดับนานาชาติ (Overseas Editors)

Prof. Dr. Hongjoo Kim

Kyungpook National University, Korea

Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal

Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hieu Trung

Can Tho University, Vietnam

Prof. Dr. Subhash C. Pandey

Journal of Environmental Research and Development (JERAD), India

Prof. Emeritus Manit Rappon

Lakehead University, Canada

Assoc. Prof. Dr. Thanh Son Dao

Vietnam National University, Vietnam

Dr. Soo Rin Kim

Kyungpook National University, Korea

Dr. Wong Tze Jin

University Putra Malaysia Bintulu Campus, Malaysia

Dr. Stephen Raymond Morley

Leicester Royal Infirmary, England

 

กองบรรณาธิการ Editorial Board

กลุ่มคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Science and Information Technology)

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ

Assoc. Prof. Dr. Phayung Meesad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ

Asst. Prof. Dr. Montean Rattanasiriwongwut

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล

Assoc. Prof. Dr. Ponrudee Netisopakul

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์

Asst. Prof. Dr. Chutipuk Kemwimoottiwong

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ชื่นธวัช

Asst. Prof. Dr. Ronnachai Chuentawat

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

 

กลุ่มคณิตศาสตร์ และสถิติ (Mathematics and Statistics)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Assoc.Prof. Dr. Chartchai Leenawong

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

Asst. Prof. Dr. Wirot Tikjha

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา สิงหา

Asst. Prof. Dr. Boorapa Singha

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช นิ่มตระกูล

Asst. Prof. Dr. Bongkoch Nimtrakul

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Thepsatri Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพฐ์ โสภีพันธ์

Asst. Prof. Dr. Nop Sopipan

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

 

กลุ่มฟิสิกส์ และพลังงาน (Physics and Energy)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบดี ศรีสังข์

Asst. Prof. Dr. Naruebodee Srisang

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี

Asst. Prof. Dr. Navavan Thongmee

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

อาจารย์ ดร. ชเนษฎ์ วิชาศิลป์

Dr. Chanade Wichasilp

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์

Asst. Prof. Dr. Kanthapat Kitti-atchawan

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Thepsatri Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์

Asst. Prof. Dr. Kheamrutai Thamaphat

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

Assoc. Prof. Dr. Narong Sangwaranatee

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธิพงษ์

Assoc. Prof. Dr. Ammara Ittipongse

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

กลุ่มเคมี และนิติวิทยาศาสตร์ (Chemistry and Forensic Science)

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา

Prof. Pol. Maj. Gen. Patchara Sinloyma

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Royal Police Cadet Academy

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก วรธัช วิชชุวาณิชย์

Assoc. Prof. Pol. Col. Witchuvanit Witchuvanit

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Royal Police Cadet Academy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทะมณี

Asst. Prof. Dr. Rapiphun Janmanee

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สายธาร ทองพร้อม

Asst. Prof. Dr. Saithan Thongphrom

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Phuket Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุฒิ สมนาม

Asst. Prof. Dr. Sarawut Somnam

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลิกา สุขสำราญ

Asst. Prof. Dr. Wallika Suksomran

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Thepsatri Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร เปลื้องกลาง

Asst. Prof. Dr. Thanakorn Pluangklang

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์

Asst. Prof. Dr. Wanida Wonsawat

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

Dr. Ploysai Ohama

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

กลุ่มชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และจุลชีววิทยา (Biology, Biotechnology, and Microbiology)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์

Assoc. Prof. Dr. Kooranee Tuitemwong

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล

Assoc. Prof. Dr. Touchkanin Jongjitvimol

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง

Asst. Prof. Dr. Chisiri Konkong

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี

Asst. Prof. Dr. Kotchanipha Udomthawee

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Surindra Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง

Asst. Prof. Dr. Krit Pinthong

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Surindra Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

Asst. Prof. Dr. Kittisak Chotikadachanarong

มหาวิทยาลัยราชภััฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

อาจารย์ ดร.ภคกุล สังข์สุริยะ

Dr. Pakkakul Sangsuriya

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียมหทัย ชูพันธ์

Asst. Prof. Dr. Thiamhathai Choopan

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Nakhon Ratchasima Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

Asst. Prof. Dr. Triwit Rattanarojpong

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล

Asst. Prof. Dr. Chantana Kankamol

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

Asst. Prof. Dr. Piyada Achayuthakan

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช

Dr. Wattana Panphut

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

Dr. Mohammad Bagher Javadi 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

Dr. Ha Thanh Dong

มหาวิทยาลัยราชภััฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (Environmental Science and Technology)

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

Assoc. Prof. Dr. Benjaphorn Prapagdee

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์

Asst. Prof. Dr. Charnwit Kositanont

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม

Asst. Prof. Dr. Saowanee Wijitkosum

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์

Asst. Prof. Dr. Thaunwadee Srithawirat

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สารีพันธ์

Asst. Prof. Dr. Khamanitjaree Saripan

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Thepsatri Rajabhat University

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

Assoc.Prof.Dr.Paiboon Jeamponk

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

Assoc.Prof.Sivapan Choo-In

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

Asst. Prof. Dr. Tatsanawalai Utarasakul

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์

(Food Science and Technology and Home Economics)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

Assoc. Prof. Dr. Chuenchit Boonchird

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

Assoc. Prof. Dr. Tasanee Limsuwan

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University

รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

Assoc. Prof. Dr. Khongsak Srikaeo

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Pibulsongkram Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ

Asst. Prof. Dr. Teerin Chysirichote

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

อาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ

Dr. Thanida Chuacharoen

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Sports and Health Science)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล

Asst. Prof. Dr. Wanida Laiwattanapaisan

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา ทั่วทิพย์

Asst. Prof. Dr. Somjintana Toutip

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ ลือวานิศ

Asst. Prof. Dr. Chayanit Luevanich

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Phuket Rajabhat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

Asst. Prof. Dr. Amornpan Ajjimaporn

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University

อาจารย์อัมพิกา นันท์บัญชา

Ampika Nanbancha

มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University